Smith Mountain Lake Scenery - KWFILMZ

The actual Smith Mountain of Smith Mtn. Lake, Va.

From Scenery from VB & Beyond