Smith Mountain Lake Scenery - KWFILMZ

Smith Mtn. Lake coffee break

83262008

From Abstract & Beyond